Wezwanie w sprawie zaślubin

Opublikowany przez

Wezwanie
w sprawie zaślubin

Wzywa się Pana/Panią/Państwa …

do stawienia się w dniu
… roku o godz. …
w Kościele …

…i…

Po ceremonii zaślubin wezwany(a)
Stawi się do Restauracji …
przy ulicy … w …
na przyjęcie weselne.

POUCZENIE
W celu potwierdzenia przybycia prosi się pilnie (do dnia …)
o kontakt telefoniczny pod numerami:

Brak komentarzy.

Co myślisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.