Wedle dawnego praojców zwyczaju

Opublikowany przez
Rate this post

Wedle dawnego praojców zwyczaju

wiadomym czynimy, iż przyrzeczeni sobie
…i…
losy swe świętym Węzłem Małżeńskim związać pragną, co postanowiwszy,
niechybnie uczynią dnia … Roku Pańskiego ….., o ….. godzinie
w Kościele…
Przeto na Zaślubiny tudzież na Wesele
w …
wszystkich gości proszą, do których zacnego grona zaproszenie
Sz. P. …………………………….
za zaszczyt poczytują sobie.
A jeśli by dla, jakowych przyczyn obecności
Sz. P. na weselu niemożliwą była,
o powiadomienie Narzeczonych
do dnia ………….. pokornie prosimy.

Brak komentarzy.

Co myślisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.