Wedle dawnego praojców zwyczaju

Opublikowany przez

Wedle dawnego praojców zwyczaju
wiadomym czynimy, iż przyrzeczeni sobie
…i…
losy swe świętym Węzłem Małżeńskim związać pragną, co postanowiwszy,
niechybnie uczynią dnia … Roku Pańskiego ….., o ….. godzinie
w Kościele…
Przeto na Zaślubiny tudzież na Wesele
w …
wszystkich gości proszą, do których zacnego grona zaproszenie
Sz. P. …………………………….
za zaszczyt poczytują sobie.
A jeśli by dla, jakowych przyczyn obecności
Sz. P. na weselu niemożliwą była,
o powiadomienie Narzeczonych
do dnia ………….. pokornie prosimy.

Brak komentarzy.

Co myślisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.