Ślub konkordatowy

Opublikowany przez

Po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej oraz polskich władz możliwe stało się zawieranie ślubu konkordatowego. Czym jest? Jakie warunki należy spełnić, aby móc wstąpić w związek małżeński? Poniżej odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Czym jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to w pewnym sensie połączenie ślubu cywilnego z ślubem kościelnym. W efekcie powstają skutki zarówno na gruncie prawa kościelnego jak i cywilnego. Między małżonkami powstaje szczególnego rodzaju więź. Wyróżnić można szereg praw i obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego. Tutaj należy zaznaczyć, że do rozwiązania małżeństwa potrzebne jest uzyskanie dwóch orzeczeń rozwodowych – jedno wydane zostanie przez Sąd Powszechny, a drugie przez Sąd Kościelny. Wyróżnić można pary, które otrzymały rozwód cywilny, a nie otrzymały rozwodu kościelnego (odwrotna sytuacja również jest możliwa, jednak raczej nie spotykana). W praktyce oznacza to, że mogą ponownie wziąć ślub cywilny, ale nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego w kościele.

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc przystąpić do ślubu konkordatowego

Osoby, które chcą przystąpić do ślubu konkordatowego powinny:

  • być stanu wolnego: nie mogą pozostawać w innym związku – w Polsce bigamia jest zabroniona. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że chodzi tutaj o to, aby osoby chcące wstąpić w związek małżeński nie miały ślubu kościelnego i/lub ślubu cywilnego. Wyjątkiem są osoby rozwiedzione oraz wdowy lub wdowcy,
  • mieć ukończone 18 lat: w szczególnych przypadkach w związek małżeński mogą wstąpić kobiety, które ukończyły 16 rok życia, ale w takim przypadku wymagana jest zgoda Sądu Rodzinnego,
  • posiadać chrzest oraz bierzmowanie lub wyrazić chęć do przystąpienia do sakramentu jeszcze przed ślubem,
  • posiadać ukończony kurs przedmałżeński oraz odbyć spotkania w poradni rodzinnej.

Potrzebne dokumenty

Po podjęciu decyzji o chęci zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej oraz dostarczyć wszystkie niezbędnego dokumenty:

  • dokumenty tożsamości,
  • świadectwo chrztu,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyk przedmałżeńskich,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego.

Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w kościele. Podczas uroczystej Mszy Świętej narzeczeni ślubują sobie miłość, wierność oraz uczciwość małżeńską. Ksiądz pełni niejako dwie funkcje – kapłana oraz w pewnym sensie urzędnika państwowego. Po uroczystości kapłan przesyła dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam natomiast Nowożeńcy muszą zgłosić się po odbiór odpisu skróconego aktu małżeńskiego.

Zdjęcia: pixabay.com

Brak komentarzy.

Co myślisz?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *